Tietosuojaseloste

Laadittu: 12.10.2021

Tämä on Vaasan ulkomainonta Oy:n ja henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme yrityksen asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Huomioithan että ostotilanteessa ja/tai tilaamalla mahdollisen uutiskirjeemme annatte suostumuksen tietojen tallennukseen.

Yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi palveluita Vaasan ulkomainonta Oy:stä.

Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.

Rekisterinpitäjä

Vaasan ulkomainonta Oy

3213631-6
Pikkukatu 1
65100 Vaasa

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vaasan ulkomainonta Oy
Tommi Mäki
tommi@nordiclive.fi

Rekisterin nimi

Vaasan ulkomainonta Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten käsittelyyn, laskutukseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen kotisivuilla, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käytetään myös Vaasan Ulkomainonnnan toiminnasta tiedottamiseen, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista, maksu- ja laskutustiedot ja muut tilaukseen ja sen toimitukseen liittyvät tiedot. Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi tarvitaan luottosopimusta tehtäessä.

Tilatessasi uutiskirjeen tai vastatessasi asiakaskyselyihimme keräämme rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, kieli.

Lisäksi keräämme kotisivujen käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja kuten selaustiedot ja päätelaiteen tunnistetiedot (kts. tarkemmin alla kohta “Evästeiden käyttö”).

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse. Pyrimme kertomaan mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, kuten maksujärjestelmää hoitavalle taholle, luotonmyöntäjälle osamaksua varten tai analytiikan tekemistä varten analytiikka- ja tilastointikumppanille. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Yritys säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Toimitetun tilauksen osalta tilaus-, maksu- ja laskutustietojen säilytysvelvoite määräytyy kuitenkin kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödymme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Vaasan ulkomainonta Oy:n henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: tommi@nordiclive.fi

Mainospaikka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien varrella, joka johtaa Vaasan yrityskeskittymään Runsoriin. Yrittäjänkatu johtaa myös mm. Vaasan lentoasemalle.

Yrittäjänkatu

Yrittäjänkatu 8, 65380 Vaasa
~10.000/päivä
Mainospaikka sijaitsee erittäin vilkkaasti liikennöidyn tien varrella Palosaaren, Keskustan sekä Kivihakan välissä. Ajoreitillä kulkee päivittäin tuhansien vaasalaisten työmatka- sekä vapaa-ajan liikenne. Yhdystie johtaa myös suosittuun nähtävyyteen, Raippaluodon sillalle. Yhdystie on mainospaikoista kaikkein vilkkaimmin liikennöity.

Yhdystie

Yhdystie 12, 65100 Vaasa
~10.000/päivä
Mainospaikka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä ratakadulla Vaasan keskustassa rautatieaseman läheisyydessä. Ratakatu johtaa mm. yrityskeskittymä Strömberg Parkiin sekä Huutoniemen, Melaniemen ja Ristinummen asuinalueille.

Ratakatu

Ratakatu 10, 65100 Vaasa
~10.000/päivä
Mainospaikka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien varrella, joka johtaa uuteen Liisanlehdon yrityskeskittymään sekä Kivihakan yrityskeskittymään. Välitie johtaa mm. Vanhan Vaasan alueelle.

Välitie

Välitie 48, 65320 Vaasa
~10.000/päivä
Mainospaikka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn, Sundomiin ja Vaskiluodon satamaan johtavan tien varrella vanhan Wasalandian huvipuston kohdalla. Mainospaikan läheisyydessä sijaitsevat mm. suosittu vesipuisto Tropiclandia, hotelli Waskia sekä tennis / urheilupuisto

Moottorikatu

Moottorikatu 2, 65170 Vaasa
~10.000/päivä